TARKASTUS – TESTAUS – LAADUNVARMISTUS – KOULUTUS

Eurooppalainen ilmoitettu laitos nro 2545

Hyväksytty tarkastuslaitos nro I043

Insteam Oy on FINAS-akkreditoitu, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymä, kotimainen tarkastus- ja laadunvarmistuspalveluita tarjoava yritys. Palvelemme Suomessa kaikilla teollisuuden- ja julkishallinnon toimialoilla. Toimimme laadunvarmistuspalveluiden osalta myös ulkomaankohteissa.

Tarkastamme painelaitteita, putkistoja, säiliöitä ja erilaisia mekaanisia laitteita sekä sähkölaitteistoja, joiden vaatimustenmukaisuudesta annamme lakisääteisen tarkastustodistuksen. Lisäksi teemme Trafin valtuuttamana laitoksena alusten painelaitetarkastuksia. Laadunvarmistuksessa arvioimme tuotteita tai prosesseja asiakkaan asettamien erityisvaatimusten mukaan.

Nopeasti kasvavan yrityksemme toimipaikat sijaitsevat Turussa, Helsingissä, Kotkassa, Harjavallassa, Tampereella ja Kuopiossa.

Tarvitsetteko esimerkiksi painelaitetarkastusta, NDT-testausta, painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia tai VAK/ADR-tarkastusta?

Ota yhteyttä! Me palvelemme.

Finas Luotettava kumppani