Varmista henkilöstön osaaminen Insteamin koulutuksilla

Järjestämme koulutuksia luokkahuonekoulutuksena, verkon yli toteutettavana etäkoulutuksena ja itseopiskeltavana verkkokoulutuksena.

Järjestämme koulutuksia muun muassa seuraavista aihealueista:

1. painelaiteturvallisuus
2. B-koneenhoitajakoulutus
3. Kemikaaliturvallisuus varastosäiliöt ja putkistot
4. Nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimukset
5. Bio- ja maakaasuputkistot
6. Hitsauksen laadunhallinta

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja tulevista koulutuksistamme!

Tervetuloa Insteamin verkkokauppaan