Räätälöityä koulutusta yrityksesi tarpeisiin

Tarjoamme asiakkaillemme myös teollisuuden turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvää koulutusta. Koulutuskokonaisuus räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan avaimet käteen -periaattella. Tulemme tarvittaessa kouluttamaan myös asiakkaan tiloihin.


Järjestämme koulutuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Painelaitteiden turvallinen käyttö
  • B-koneenhoitajakoulutus ja tentti
  • Painelaitteiden käytönvalvoja -koulutus
  • Kemikaaliturvallisuus
  • Painelaitteiden suunnittelu ja valmistus
  • Palavien nesteiden säiliöt ja putkistot
  • Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt (VAK/ADR)
  • Hitsauksen laadunhallinta