Tarkastuspalvelut

Lakisääteisillä tarkastuksilla turvallisuutta ja käyttövarmuutta

Lakisääteisen tarkastustoiminnan tehtävä on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. Tarkastuksilla varmistetaan laitteiden ja laitosten turvallinen toiminta. Ajoissa havaitut merkit laitteistojen vikaantumisista estävät käyttökatkoksia ja luovat edellytykset turvalliselle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Koulutuksen, kokemuksen ja oman pätevöintijärjestelmämme ansiosta asiakkaidemme apuna ovat ammattitaitoiset tarkastajat. 


Insteam on riippumaton ja puolueeton Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sekä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hyväksymä tarkastuslaitos. Voimme luotettavasti arvioida asiakkaidemme laitteiden ja prosessien vaatimustenmukaisuutta.

Tarkastuspalveluitamme ovat:

Painelaitteiden tarkastukset

  • Sijoituksen ja sijoitussuunnitelman tarkastus
  • Ensimmäinen määräaikaistarkastus ja rekisteröinti sekä käytönaikaiset määräaikaistarkastukset
  • Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä
  • Asennus-, korjaus- ja muutostyötarkastukset sekä niihin liittyvät suunnitelmien hyväksynnät.
  • Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointi (moduuli A2)

Putkistojen ja säiliöiden tarkastukset

  • Palavat nesteet
  • Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit
  • Maakaasuputkistot.

Nestekaasulaitosten tarkastukset

Insteam Oy:llä on pätevyydet laajamittaista toimintaa harjoittavien nestekaasulaitosten tarkastuksiin.

  • Käyttöönottotarkastukset
  • Määräaikaistarkastukset

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden (VAK / ADR) tarkastukset

Painelaitteiden rakenne- ja määräaikaistarkastukset  (Loviisan ydinvoimalaitos)

Alusten painelaitteiden tarkastus

Käytönvalvojien pätevyyskirjojen antaminen ja B-koneenhoitajakuulustelu

Haluatko tietää lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä! Kerromme lisää.