Nestekaasulaitosten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Nestekaasulaitos*, joka harjoittaa laajamittaista toimintaa, on ennen käyttöönottoa tarkastettava. Tarkastuksessa todetaan, että laitos on turvallinen ottaa käyttöön ja että se täyttää kemikaaliturvallisuuslain ja nestekaasuturvallisuusasetuksen vaatimukset.

 

Nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastus tehdään neljän vuoden välein. Kun nestekaasua on vähintään 5 t, mutta alle 50 t, tarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Täytökseltään vähintään 50 t laitokset tarkastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Kohteet

prosessi- ja energialaitokset
puutarhat
konepajat

Edut

laitoksen turvallinen käyttö
lakisääteisten vaatimusten toteutuminen
tarkastus tehdään laaja-alaisella asiantuntemuksella
painelaitteen määräaikaistarkastus samalla käynnillä

 

Insteam Oy on nestekaasulaitosten tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos. Asiakkaisiimme kuuluu useita Suomen johtavia kaasualan toimijoita. Teemme tarkastukset ammattitaitoisesti ja joustavasti, asiakkaan
aikataulujen mukaan.


*Nestekaasulaitos = laitos, jossa ei nestekaasun lisäksi ole muita vaarallisia kemikaaleja tai niiden määrä
ei edellytä ilmoitusta pelastuslaitokselle tai lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.


Insteam Oy tuottaa turvallisuutta ja käytettävyyttä lisääviä tarkastus-, testaus-, laadunvarmistus- ja
koulutuspalveluita prosessi-, kemian- ja energiateollisuuden sekä julkishallinnon asiakkaille.
Insteam Oy on FINAS-akkreditoitu tarkastuslaitos I043 ja eurooppalainen ilmoitettu laitos nro 2545.
Tarkastuslaitoksella on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sekä
Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) luvat tarkastustoimintaan.