Ensimmäinen määräaikaistarkastus

Painelaitteiden tarkastuspalvelut asiantuntijoilta

 

Ennen painelaitteen tuotannollista käyttöä on sille tehtävä ensimmäinen määräaikaistarkastus ns. käyttöönottotarkastus. Tarkastuksessa:

 • vahvistetaan painelaitteen käyttöarvot

 • määritetään seuraavan määräaikaistarkastuksen laji ja ajankohta

   

 • tarkastetaan painelaitteiden merkintöjen, käyttöohjeiden sekä muiden asiakirjojen asianmukaisuus

   

 • tarkastetaan painelaitteen turvallinen käyttö, sekä sen turvallinen toiminta järjestelmässä, johon se on liitetty

   

 • tarkastetaan että käytön valvojalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus

   

 • tarkastetaan automaation toiminnallinen turvallisuus

 • tarkastetaan painelaitteen soveltuvuus ulkokäyttöön

 

Kattilalaitoksia koskevat lisätoimenpiteet:

1) kattilalaitoksen yleiset järjestelyt ovat sellaiset, että kattilan turvalliseen käyttöön on asianmukaiset edellytykset;

2) vaaran arviointi on tehty painelaitelain 65 §:ssä säädetyllä tavalla;

3) höyry- ja kuumavesikattilan varustelu, ohjauspaikka ja käytön valvonta täyttävät 13–15 §:ssä ja painelaitelain 75 §:ssä ja säädetyt vaatimukset;

4) käyttöhäiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan;

5) käyttöhäiriötilanteissa muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa.