VAK, vaarallisten aineiden kuljetus

Insteam Oy on VAK/ADR-tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos. Tarkastuspalvelut joustavasti nopealla toimituksella.

 

VAK/ADR-tarkastukset

Vaarallisten aineiden kuljetuskaluston tarkastukset ovat tärkeä osa kuljetusten turvallisuuden varmistamista. Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat mm. kemikaalien tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ja valmisteiden sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset.  Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

 

Mitä VAK/ADR-tarkastuksessa tehdään

VAK/ADR-tarkastuksissa varmistetaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävien säiliöiden käyttöturvallisuus ja asianmukainen kunto. Tarkastuksilla ehkäistään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, sisällön tai ympäristön aiheuttamista vikaantumisista. Itse säiliön lisäksi tarkastuksessa käydään läpi säiliön kannet sekä pohja- ja purkausputkistot.

 

Tarkastusväli

VAK/ADR-säiliöiden laissa määritelty tarkastusväli on kolme vuotta. Säiliön omistaja tai haltija on vastuussa siitä, että tarkastukset suoritaan vähintään tämän määräajan kuluessa.

 

Edut

  • varmistetaan vaarallisten aineiden kuljetuskaluston kunto ja käyttöturvallisuus
  • varmistetaan lakisääteisten vaatimusten toteutuminen
  • tarkastus tehdään laaja-alaisella asiantuntemuksella
  • nopea ja joustava palvelu

 

Insteam Oy on VAK/ADR-tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos.